עבור שורדי השואה, הזיכרונות מכאיבים במיוחד השנה

רבים מדי ממי שחוו את התופת סובלים היום מרעב, מבדידות ומתנאי חיים ירודים – שכואבים במיוחד בשנה קשה כמו זו. בואו לתרום לקרן המיוחדת לסיוע לשורדי השואה, ולהעניק להם את העזרה שהם זקוקים לה כדי להתקיים בכבוד – כל עוד עדיין אפשר.

רבים מדי ממי שחוו את התופת סובלים היום מרעב, מבדידות ומתנאי חיים ירודים – שכואבים במיוחד בשנה קשה כמו זו. בואו לתרום לקרן המיוחדת לסיוע לשורדי השואה, ולהעניק להם את העזרה שהם זקוקים לה כדי להתקיים בכבוד – כל עוד עדיין אפשר.

על מה אתם מוכנים לוותר כדי לעזור לשורדי שואה?

ניתן לבחור ביותר מאפשרות אחת